# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
301 Nguyễn Trần Thanh Trúc 6 1500
302 Trần Tuấn Việt 1 1500
303 Nguyễn Hữu 1500
304 Trần Thị Thùy Dung 1 1500
305 TDT 1500
306 ttt 1500
307 ttnl1128 17 1500
308 Trương Trần Nhật Huy 1500
309 tthanhminh1112 0 1500
310 Trần Tiến Thịnh 2 1500
311 Nguyen Khac Bao 1500
312 Trương Tâm An 0 1500
313 mn 0 1500
314 Duc Hoang 0 1500
315 ___ThaiSonn(Tle)___ 33 1500
316 adn vb wk 1 1500
317 shiro shiro 1 1500
318 Nguyễn Trần Nam 2 1500
319 lulu 1500
320 Trương Xuân Phong 0 1500
321 Trương Văn Nguyên 3 1500
322 Trương Thiên Lộc 1 1500
323 Lê TrườngBB 2 1500
324 Trương Nhật Quang 4 1500
325 tobisama 6 1500
326 mark 5 1500
327 truongjr 46 1500
328 Hoang Roman 1500
329 Lê Minh Trường 3 1500
330 Nguyễn Công Trường An 1 1500
331 truong 4 1500
332 nguyen quoc truong 1500
333 Nguyễn Hữu Trường 1500
334 Vương Bảo Anh 1 1500
335 Trần Trung Tuấn 13 1500
336 Vũ Trung 4 1500
337 Cầm Minh Trung 1500
338 tquan2710 21 1500
339 Minh Trung 6 1500
340 Ngo Thanh Trung 2 1500
341 Huỳnh Trung Kiệt 1500
342 Nguyễn Trung Kiên 1 1500
343 NNT 1500
344 Nguyễn Trung Hậu 1 1500
345 Dominixx 2k4 1 1500
346 Trần Quang Trung 1500
347 Phan Đình Thế Trung 1500
348 Nguyễn Hữu Trung 0 1500
349 Mastercopycode 10 1500
350 Trum_Loli 1500