# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3851 mn 0 1500
3852 minhh 0 1500
3853 NgoTuyetDuyen 2 1500
3854 ABC 4 1500
3855 hoang 3 1500
3856 Phạm Trường An 0 1500
3857 Art 2 1500
3858 truongchiennguyen 1 1500
3859 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 1500
3860 6yrr6uy 1500
3861 bui quang minh 1 1500
3862 Phạm Mai Linh 0 1500
3863 Hacker Sơn La 2 1500
3864 ông em 96 3 1500
3865 Hà Đào 1500
3866 Văn Hoàng Phúc 17 1500
3867 Võ Văn Nghĩa 1 1500
3868 Lê Quang Huy 0 1500
3869 Kanna Elix 3 1500
3870 doanvabao 0 1500
3871 Return MFFO 1 1500
3872 Trần Việt Thắng 1500
3873 idol tap nhay 0 1500
3874 Phạm Trường An 1500
3875 P.Q.THANH.CNTT 1500
3876 Nguyen Ngoc Van 0 1500
3877 truongvu 0 1500
3878 Trần Huy Hoàng 1500
3879 Hoàng Văn Diệu 12 1500
3880 Tran Quoc Thai 1 1500
3881 Tran Ngoc Hung 0 1500
3882 ra 34 1500
3883 Vương Gia Bảo 6 1500
3884 adn vb wk 1 1500
3885 Nguyễn Nhi 2 1500
3886 TH? 79 1500
3887 phatpham 0 1500
3888 Lý Gia Bảo 0 1500
3889 Nguyễn Thanh Ngân 1500
3890 hoanganh 4 1500
3891 Trần Quốc Nghĩa 2 1500
3892 Kieen 2 1500
3893 Võ Đình Thượng 2 1500
3894 acquy 2 1500
3895 Lê Đỗ Phương Đình 1500
3896 Cầm Đức Dũng 3 1500
3897 truong 1 1500
3898 Đinh Phương Thảo 1500
3899 Trần Gia Định 3 1500
3900 Le Doan Kien Trung 1 1500