# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4451 Nguyễn Huy Cường 2 1500
4452 Nguyen Minh Hien 5 1500
4453 Trần Phúc Hảo 0 1500
4454 Linh 1 1500
4455 Phí Lê Hiếu 1500
4456 Đặng Quang Hải 0 1500
4457 Nguyễn Ngọc Sơn 1500
4458 Hạ Đức Thịnh 7 1500
4459 Thái Nguyễn Tuấn Ngọc 1 1500
4460 Nguyễn Hoàng Long 1500
4461 Phạm Tuấn Anh 1 1500
4462 le quang trung 2 1500
4463 truy kích VN 10 1500
4464 bmmm 55 1500
4465 fdisfdsop 1 1500
4466 nguyễn ngọc thảo my 1500
4467 LeeHoangMinh 1500
4468 Lê Tấn Cương 1 1500
4469 flix 2 1500
4470 Nguyen Quynh 7 1500
4471 Nguyễn Hữu Tiến 0 1500
4472 Trịnh Chấn Duy 10 1500
4473 Cường berserk Đinh 2 1500
4474 Trần Văn Kiểu 1 1500
4475 khánh 0 1500
4476 Dương Quốc Chính 0 1500
4477 nguyễn tuấn hưng 2 1500
4478 Lê Hữu Hòa 10 1500
4479 Tân 2 1500
4480 Nguyễn Văn Tài 6 1500
4481 Phùng Đình Tuấn 2 1500
4482 Vu Khai Hoan 6 1500
4483 Pham Dang 0 1500
4484 Trần Văn Phước Thành 1 1500
4485 kientran 1 1500
4486 Quan Anh 1500
4487 votaphat 1 1500
4488 Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 26 1500
4489 Nguyễn Quốc Đạt 168 1500
4490 Trần Minh Trí 3 1500
4491 vic 1500
4492 de tu duong tuan minh 2 1500
4493 Nguyễn Chu Việt Tiến 1 1500
4494 Dang Trong Duc Phat 1500
4495 HACKERVN 2 1500
4496 chemthan 1 1500
4497 Truong Anh Dung 14 1500
4498 qUAAN GDGD eF 0 1500
4499 Ejen 0 1500
4500 NoName84 1500