Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52871 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 20 ms 344 K C++ 11 (NOI) / 874 B Durex-_- 2021-10-23 17:00:13
#78540 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 20 ms 512 K C++ 11 (Clang) / 767 B Tohka Yatogami 2022-03-24 6:55:14
#22083 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 21 ms 568 K C++ 17 / 392 B Đoàn Công Chiến 2020-12-16 8:20:30
#22187 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 24 ms 512 K C++ 17 / 383 B Tạ Thu Hà 2020-12-16 14:56:05
#22235 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 24 ms 572 K C++ 17 / 392 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-17 4:11:44
#18323 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 25 ms 512 K C++ 17 / 335 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-02 13:23:21
#22223 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 26 ms 512 K C++ 17 / 392 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-17 4:06:32
#22097 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 27 ms 516 K C++ 17 / 383 B Trần Khánh Linh 2020-12-16 8:25:11
#5521 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 29 ms 568 K C++ 17 / 397 B Phạm Thế Phong 2020-04-08 14:13:06
#65484 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 29 ms 512 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-20 4:20:07
#63387 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 29 ms 512 K C++ 11 / 690 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 15:55:21
#63418 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 29 ms 600 K C++ 11 / 401 B KIN 2021-12-15 16:12:56
#82295 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 30 ms 588 K C++ 11 (Clang) / 843 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 15:32:59
#18162 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 32 ms 512 K C++ 14 / 298 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-30 16:15:13
#37345 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 33 ms 352 K Pascal / 374 B Khuyen Tran 2021-05-22 8:37:19
#62938 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 41 ms 356 K C++ 17 / 325 B Trần Phong 2021-12-15 7:49:54
#79271 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 47 ms 508 K C++ 17 / 342 B Lê Quang Hiệu 2022-03-28 14:09:04
#80380 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 48 ms 480 K C++ 17 / 862 B Huỳnh Bảo Khang 2022-04-03 11:43:29
#5533 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 257 B Chùm CUỐI 2020-04-08 15:31:38
#78581 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 50 ms 480 K C++ 11 / 619 B Xuân 2022-03-24 8:19:18
#31276 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 64 ms 516 K Pascal / 554 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-03-16 1:06:38
#38989 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 68 ms 512 K C++ / 368 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-15 12:38:35
#44543 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 70 ms 508 K C++ 17 / 384 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-19 7:16:57
#52514 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 81 ms 680 K C++ / 263 B hihihi1 2021-10-21 11:32:18
#50576 #381. PASSENCR - Mã hóa mật khẩu Accepted 100 277 ms 508 K C++ / 273 B Onii Chan 2021-10-09 15:21:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: