Tên đăng nhập

minecf12

Họ và tên

Vũ Đức Thuận

Email

jkgming290@gmail.com

Chữ ký cá nhân

dân thường

Đăng ký lúc

2021-07-02 13:51:56

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500