Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73478 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 141 ms 60004 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-02-15 13:39:30
#65450 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 278 ms 42284 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-12-19 18:25:41
#109903 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 262 ms 78976 K C++ / 3 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-12 5:18:32
#76070 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 162 ms 39932 K C++ 17 / 2 K Le Gia Khanh dep trai 2022-03-01 8:10:29
#109581 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 104 ms 20028 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-09 14:35:03
#110181 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 169 ms 40144 K C++ 17 / 1 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 15:43:54
#110188 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 187 ms 40064 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-12 17:21:23
#73473 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 200 ms 60680 K C++ / 912 B mainamhai2k 2022-02-15 13:27:11
#127768 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 101 ms 39616 K C++ 17 / 892 B TKduybich 2023-03-18 15:00:14
#57509 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 105 ms 39552 K C++ 17 / 890 B hihihi1 2021-11-15 11:36:56
#12144 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 203 ms 39624 K C++ 17 / 850 B Phạm Thế Phong 2020-10-27 15:39:42
#12066 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 103 ms 39620 K C++ 17 / 841 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-27 10:37:34
#136039 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 23 ms 404 K C++ / 823 B Nguyễn Văn Tiến Đạt 2023-04-30 9:02:23
#137929 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 30 ms 380 K C++ 17 / 821 B Hai Anh 2023-05-12 15:39:56
#59826 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 170 ms 42300 K C++ / 807 B ThMinh 2021-11-27 14:18:52
#125714 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 180 ms 39548 K C++ 17 / 790 B Fan Arsenal 2023-03-08 22:44:39
#12436 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 232 ms 39616 K C++ 14 / 790 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-28 6:01:54
#76006 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 132 ms 40060 K C++ 17 / 758 B cuberlong 2022-02-28 12:29:05
#59825 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 162 ms 42408 K C++ 11 / 778 B LAM DEP TRAI 2021-11-27 14:18:33
#93118 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 212 ms 40320 K C++ 14 / 709 B DEATH 2022-10-04 13:54:02
#77917 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 100 ms 39932 K C++ 17 (Clang) / 679 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 13:44:27
#12090 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 107 ms 39424 K C++ 17 / 656 B Trùm CUỐI 2020-10-27 13:49:49
#51917 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 111 ms 20348 K C++ / 654 B trần minh hoàng 2021-10-19 2:55:52
#75993 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 119 ms 39660 K C++ 17 / 618 B Sái Công Minh 2022-02-28 7:56:27
#38670 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 103 ms 20116 K C++ 17 / 605 B vuvanhung 2021-06-10 13:44:47
#84884 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 47 ms 608 K C++ 17 / 582 B daotuanduy 2022-05-30 13:21:48
#73578 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 138 ms 20324 K C++ / 448 B PAT 2022-02-15 20:02:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: