Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#135517 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 742 ms 198396 K C++ 17 / 885 B Nguyễn Duy Anh 2024-02-21 7:33:19
#143116 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 807 ms 198004 K C++ 17 / 837 B Tín Nhiệm 2024-03-26 8:35:27
#137106 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 762 ms 196944 K C++ 17 / 575 B huỳnh anh tuấn 2024-02-24 13:48:31
#151615 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 608 ms 196476 K C++ 17 / 2 K võ văn việt 2024-05-22 2:48:55
#110162 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 270 ms 89556 K C++ / 1 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-12 14:55:10
#73473 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 200 ms 60680 K C++ / 912 B mainamhai2k 2022-02-15 13:27:11
#73478 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 141 ms 60004 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-02-15 13:39:30
#137401 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 285 ms 43872 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-27 11:34:07
#59825 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 162 ms 42408 K C++ 11 / 778 B LAM DEP TRAI 2021-11-27 14:18:33
#59826 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 170 ms 42300 K C++ / 807 B ThMinh 2021-11-27 14:18:52
#65450 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 278 ms 42284 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-12-19 18:25:41
#93118 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 212 ms 40320 K C++ 14 / 709 B DEATH 2022-10-04 13:54:02
#110181 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 169 ms 40144 K C++ 17 / 1 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 15:43:54
#110187 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 162 ms 40064 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-12 17:13:27
#76006 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 132 ms 40060 K C++ 17 / 758 B cuberlong 2022-02-28 12:29:05
#125012 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 190 ms 40004 K C++ 17 / 759 B Quốc Hưng 2024-01-17 0:30:42
#77917 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 100 ms 39932 K C++ 17 (Clang) / 679 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 13:44:27
#76070 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 162 ms 39932 K C++ 17 / 2 K Le Gia Khanh dep trai 2022-03-01 8:10:29
#124783 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 229 ms 39808 K C++ 11 (NOI) / 1 K Ninh Anh Vũ 2024-01-16 9:39:50
#75993 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 119 ms 39660 K C++ 17 / 618 B Sái Công Minh 2022-02-28 7:56:27
#12144 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 203 ms 39624 K C++ 17 / 850 B Phạm Thế Phong 2020-10-27 15:39:42
#12066 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 103 ms 39620 K C++ 17 / 841 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-27 10:37:34
#12436 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 232 ms 39616 K C++ 14 / 790 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-28 6:01:54
#57509 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 105 ms 39552 K C++ 17 / 890 B hihihi1 2021-11-15 11:36:56
#137980 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 250 ms 39500 K C++ 11 / 415 B Anh Anh 2024-02-29 15:21:02
#12090 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 107 ms 39424 K C++ 17 / 656 B Trùm CUỐI 2020-10-27 13:49:49
#131304 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 146 ms 21160 K C++ 17 / 1 K trinhbaongoc3011 2024-02-09 9:24:24
#51932 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 124 ms 20476 K C++ / 632 B trần minh hoàng 2021-10-19 3:08:00
#73578 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 138 ms 20324 K C++ / 448 B PAT 2022-02-15 20:02:14
#38670 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 103 ms 20116 K C++ 17 / 605 B vuvanhung 2021-06-10 13:44:47
#124722 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 153 ms 20092 K C++ 17 / 1 K Mới tập code :>> 2024-01-16 7:44:10
#109581 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 104 ms 20028 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-09 14:35:03
#84884 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 47 ms 608 K C++ 17 / 582 B daotuanduy 2022-05-30 13:21:48
#135750 #483. DPRUNNING – Tập chạy Accepted 100 59 ms 404 K C++ 17 / 830 B Phạm Thanh Lam 2024-02-21 14:19:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: