Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#108486 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 57 ms 512 K C++ 14 / 333 B Đỗ Hải Lâm 2022-12-07 2:07:26
#108711 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 65 ms 492 K C++ 14 / 453 B Lường Ngọc An 2022-12-07 15:03:20
#108468 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 58 ms 488 K C++ 17 / 296 B Đặng Huyền Trân 2022-12-07 1:55:03
#108458 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 59 ms 484 K C++ 17 / 473 B Ninh Anh Vũ 2022-12-07 1:47:22
#108851 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 52 ms 484 K C++ 17 / 289 B Bùi Quốc Huy 2022-12-08 3:19:07
#108491 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 70 ms 484 K C++ 17 / 383 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-07 2:07:45
#108669 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 60 ms 480 K C++ 17 / 376 B Phạm Thanh Lam 2022-12-07 13:35:44
#143572 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 66 ms 476 K C++ 17 / 539 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 5:07:28
#108476 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 57 ms 476 K C++ 17 / 485 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-07 2:04:39
#108690 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 58 ms 388 K C++ 17 / 355 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-07 14:25:48
#115810 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 40 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 500 B Durex+_+ 2023-01-13 8:36:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: