Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#40271 #645. BIGGER Accepted 100 40 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-06-29 10:06:51
#39658 #645. BIGGER Accepted 100 41 ms 256 K Pascal / 157 B Khuyen Tran 2021-06-23 13:53:27
#60329 #645. BIGGER Accepted 100 41 ms 368 K C++ / 305 B heboarr 2021-12-01 7:00:37
#4966 #645. BIGGER Accepted 100 42 ms 380 K C++ (NOI) / 270 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-23 1:18:23
#60463 #645. BIGGER Accepted 100 42 ms 324 K C++ / 321 B khangranhcon 2021-12-01 13:02:59
#60182 #645. BIGGER Accepted 100 44 ms 456 K C++ / 184 B Mayami 2021-11-30 12:59:33
#60328 #645. BIGGER Accepted 100 45 ms 352 K C++ / 307 B hekey 2021-12-01 7:00:13
#59108 #645. BIGGER Accepted 100 46 ms 380 K C++ / 760 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-23 9:12:12
#68050 #645. BIGGER Accepted 100 47 ms 256 K Pascal / 175 B alooooooo 2022-01-05 11:50:43
#4122 #645. BIGGER Accepted 100 48 ms 356 K C++ / 262 B Phạm Thế Phong 2020-02-16 9:08:48
#54328 #645. BIGGER Accepted 100 49 ms 372 K C++ / 192 B Nguyễn Trung Lâm 2021-11-01 10:04:18
#62342 #645. BIGGER Accepted 100 53 ms 324 K C++ 17 / 199 B Vũ Giang 2021-12-12 16:29:39
#62736 #645. BIGGER Accepted 100 55 ms 444 K C++ 11 / 673 B Trương Tuấn Tú 2021-12-14 8:04:11
#4965 #645. BIGGER Accepted 100 57 ms 380 K C++ 17 / 260 B Takce 2020-03-23 1:16:41
#80722 #645. BIGGER Accepted 100 61 ms 352 K C++ 11 / 580 B Xuân 2022-04-07 14:26:10
#35156 #645. BIGGER Accepted 100 62 ms 352 K C++ 17 / 516 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-17 13:51:02
#46092 #645. BIGGER Accepted 100 64 ms 352 K C++ / 265 B Không Tên Không Tuổi 2021-08-31 9:22:08
#75772 #645. BIGGER Accepted 100 72 ms 356 K C++ 17 / 269 B hihihi1 2022-02-26 13:39:22
#81455 #645. BIGGER Accepted 100 75 ms 452 K C++ / 349 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 12:03:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: