Tên đăng nhập

thotrumcoder

Họ và tên

Nguyen Phuc Tho

Email

1highbar4va5@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-18 16:34:50

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500