Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1064 MINSUM - Biến đổi số 38 132 28.79%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1093 SIMPLEGRAPH 12 26 46.15%
1094 SYM 4 46 8.70%
1095 SODUKU 0 7 0.00%
1098 MODULO 2 10 20.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 5 0.00%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 3 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 1 4 25.00%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 4 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 6 0.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 12 8.33%
1168 HSGS - Trồng cây 0 4 0.00%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 6 0.00%
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 0 6 0.00%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 7 0.00%
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 7 0.00%