Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 6 47 12.77%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%