Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 24 0.00%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1421 TURTLE - Cụ rùa 2 4 50.00%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%
1429 PATROL - Tuần tra 0 2 0.00%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
1431 AMT - Trộm ATM 35 220 15.91%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 10 32 31.25%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1435 FPOT - Chậu hoa 0.00%