Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%
1160 MOVING 0 16 0.00%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
5012 BIN - Số nhị phân 14 16 87.50%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 16 31.25%
679 STR 13 16 81.25%
1260 DABSTR 9 16 56.25%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 13 16 81.25%
1266 VECTOR2 5 16 31.25%
2326 CITY 4 15 26.67%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%
1334 ROUTE - Thiết kế tour du lịch 2 15 13.33%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 8 15 53.33%
1109 ABCAIR - Xử lý yêu cầu 8 15 53.33%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
631 SQUARE 10 15 66.67%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
5014 OCT - Số bát phân 14 15 93.33%
2254 NFACTOR 7 15 46.67%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
1285 CARS - Ô tô 12 14 85.71%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%