Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 1 3 33.33%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 5 5 100.00%
888 MAYUI - Máy ủi 24 34 70.59%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
885 INCPATH 2 3 66.67%
884 ALIENGIFT 3 14 21.43%
883 SABC 0 5 0.00%
882 WTREE 0.00%
881 COLOR - Tô màu 20 27 74.07%
880 ACM 2 3 66.67%
879 ABREC 19 121 15.70%
878 TRIMINOS 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
872 VIRUS 2 13 15.38%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%