# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
851 tai 2 1500
852 TẠ Hồng Nhung 1500
853 Tạ Hoàng Quân 7 1500
854 Nguyen Tan Tai 16 1500
855 Kuro 1 1500
856 Tạ Đức Mạnh 0 1500
857 Nguyễn Viết Thành Đạt 1 1500
858 Ta Huynh Dat 2 1500
859 tacongnam 1 1500
860 Tạ Chí Thành Danh 5 1500
861 Nguyen Duc Anh 0 1500
862 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 4 1500
863 đâsdasda 2 1500
864 Trần Khánh Châu 1500
865 Lê Chí Hưng 3 1500
866 Something 1 1500
867 Nguyễn Sỹ Anh 1 1500
868 Phạm Tiến Đạt 5 1500
869 pp 0 1500
870 YU 1 1500
871 Gia Hưng 4 1500
872 FPX suygestu 1 1500
873 Phan Thịnh 1500
874 Nam 0 1500
875 phúc 1 1500
876 Pham 1500
877 supersaiyarssb 1 1500
878 phạm quang minh 1 1500
879 Lê Thanh Bình 1500
880 Lê Thanh Sương 6 1500
881 Do Dinh Hai 1 1500
882 Vũ Minh Trí 1500
883 Add 1500
884 Nguyễn Thanh Hùng Cường 1 1500
885 Nam 0 1500
886 stving556 10 1500
887 Student 11 1500
888 STT27 1500
889 STT26 1500
890 Nguyễn Thị Kiêu Ngân 1500
891 STT15 1500
892 Hoang Manh 6 1500
893 Trần Mạnh Dũng 2 1500
894 nnhzzz 16 1500
895 ông sắc 0 1500
896 cuong 4 1500
897 Bùi Quốc Huy 136 1567
898 Meow 9 1500
899 Nguyễn Mạnh Tùng 6 1500
900 Nguyễn Đình Trung Kiên 2 1500