Tên đăng nhập

thehidden

Họ và tên

Võ Thành Nguyễn

Email

thcs2nguyen@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-31 13:56:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500