# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3651 Nguyễn Nhật Hoàng 3 1500
3652 Lê Văn Việt Anh 1500
3653 Nguyễn Đình Tú 1500
3654 Nguyễn Trung Kiên 9 1500
3655 Phạm Nhật Anh 2 1500
3656 Học Py 0 1500
3657 Tô Thanh Long 69 1500
3658 DEATH 86 1500
3659 Lê Đức Phúc Long 1 1500
3660 Quản Bình Minh 1500
3661 Nguyễn Trung Nguyên 2 1500
3662 Vũ Hồng Quang 0 1500
3663 Bùi Công Thành 1 1500
3664 mn 0 1500
3665 minhh 0 1500
3666 NgoTuyetDuyen 2 1500
3667 ABC 4 1500
3668 hoang 3 1500
3669 Phạm Trường An 0 1500
3670 Art 1 1500
3671 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 1500
3672 6yrr6uy 1500
3673 bui quang minh 1 1500
3674 Phạm Mai Linh 0 1500
3675 Hacker Sơn La 2 1500
3676 ông em 96 3 1500
3677 Hà Đào 1500
3678 Văn Hoàng Phúc 17 1500
3679 Võ Văn Nghĩa 1 1500
3680 Lê Quang Huy 0 1500
3681 Kanna Elix 3 1500
3682 doanvabao 0 1500
3683 Return MFFO 1 1500
3684 Trần Việt Thắng 1500
3685 idol tap nhay 0 1500
3686 Phạm Trường An 1500
3687 P.Q.THANH.CNTT 1500
3688 Nguyen Ngoc Van 0 1500
3689 Trần Huy Hoàng 1500
3690 Hoàng Văn Diệu 9 1500
3691 Tran Quoc Thai 1 1500
3692 Tran Ngoc Hung 0 1500
3693 ra 34 1500
3694 Vương Gia Bảo 6 1500
3695 adn vb wk 1 1500
3696 Nguyễn Nhi 2 1500
3697 TH? 79 1500
3698 phatpham 0 1500
3699 Lý Gia Bảo 0 1500
3700 Nguyễn Thanh Ngân 1500