# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3901 Nguyen Tran Manh Dung 0 1500
3902 Nguyễn Quang Minh 0 1500
3903 Nguyễn Văn Bắc 0 1500
3904 Cường Nè 0 1500
3905 Nguyễn Quang Huy 0 1500
3906 Nguyễn Đình Cương 0 1500
3907 Hoàng Minh An 0 1500
3908 x 0 1500
3909 itsnotmywork 0 1500
3910 Nguyen Van Manh 0 1500
3911 adcxb123 0 1500
3912 Nguyễn Trọng Tất Thành 0 1500
3913 Nguyễn Thế Vỹ 0 1500
3914 K84Daicaa 0 1500
3915 ngocbaby 0 1500
3916 phan hoàng ý 0 1500
3917 trần huy thịnh 0 1500
3918 Lân Phạm 0 1500
3919 Sử Trường Giang 0 1500
3920 Phạm Kim Trung Đức 0 1500
3921 heheboi 0 1500
3922 Nguyễn Hồng Hải 0 1500
3923 Nông Nhật Quang 0 1500
3924 Nguyễn Văn A 0 1500
3925 Hang 0 1500
3926 LTTH 0 1500
3927 Dinh Trong Huy 0 1500
3928 Đỗ Tuấn Minh 0 1500
3929 Đại Lớn 0 1500
3930 Nguyễn Hữu Trung 0 1500
3931 Nguyễn Anh Đức 0 1500
3932 Trần Thị Ngọc Châu 0 1500
3933 Nguyễn Đình Thi 0 1500
3934 Nguyễn Nhật Quang 0 1500
3935 NgThePhat 0 1500
3936 Nguyễn Trung Hiếu 0 1500
3937 kuro 0 1500
3938 NguyenHongSon 0 1500
3939 Học Py 0 1500
3940 Vũ Hồng Quang 0 1500
3941 mn 0 1500
3942 minhh 0 1500
3943 Phạm Trường An 0 1500
3944 Phạm Mai Linh 0 1500
3945 Lê Quang Huy 0 1500
3946 doanvabao 0 1500
3947 idol tap nhay 0 1500
3948 Nguyen Ngoc Van 0 1500
3949 truongvu 0 1500
3950 Tran Ngoc Hung 0 1500