# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3901 adn vb wk 1 1500
3902 Nguyễn Nhi 2 1500
3903 TH? 79 1500
3904 phatpham 0 1500
3905 Lý Gia Bảo 0 1500
3906 Nguyễn Thanh Ngân 1500
3907 hoanganh 4 1500
3908 Trần Quốc Nghĩa 2 1500
3909 Kieen 2 1500
3910 Võ Đình Thượng 2 1500
3911 acquy 2 1500
3912 Lê Đỗ Phương Đình 1500
3913 Cầm Đức Dũng 3 1500
3914 truong 1 1500
3915 Đinh Phương Thảo 1500
3916 Trần Gia Định 3 1500
3917 Le Doan Kien Trung 1 1500
3918 Ma Thị Mai Chi 1 1500
3919 Sylphiette 1500
3920 Nguyễn Văn Huỳnh 1500
3921 quocvi10Tin 18 1500
3922 dsadsasda 6 1500
3923 Phan Tuấn Kiệt 0 1500
3924 cegodica 0 1500
3925 vuhieu 0 1500
3926 Dieu Xuan Hien 1 1500
3927 meominh 5 1500
3928 Nguyễn Tiến Mạnh 1500
3929 luuquoctuan 3 1500
3930 Lobi_Kairi 0 1500
3931 TranNhatAn 1 1500
3932 Tống Hoài Nhật Minh 1500
3933 PRO IT1 FAKE 8 1500
3934 tranhoanghuynh 0 1500
3935 Đinh Phương Thảo 1500
3936 Nguyen Bang Anh 8 1500
3937 Add 1500
3938 HOANG AN 0 1500
3939 Nguyễn Anh Khôi 11 1500
3940 mmmm 7 1500
3941 Phùng Trọng Hiếu 0 1500
3942 haha 6 1500
3943 Huỳnh Thanh Nghị 18 1500
3944 hieudeptraidolvt 1 1500
3945 nguyen huy phong 0 1500
3946 Lã Đăng Cường 1 1500
3947 Tâm Nguyễn 1500
3948 Phan Nguyễn Thiên Phúc 1 1500
3949 Võ Ngọc Sơn 3 1500
3950 Đài Nguyễn 2 1500