# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 Đặng Trần Thủy Tuyên 0 1500
1002 nguyen duy tung 1500
1003 Đàm Triệu Văn Thế 1500
1004 tran gia khanh 2 1500
1005 DuckNoPro 1 1500
1006 Phạm Kim Trung Đức 0 1500
1007 Puc Han 2 1500
1008 nguyen duc anh 2 1500
1009 Lê Đức Anh 1 1500
1010 Nguyen duc anh 15 1500
1011 anhduc 14 1500
1012 huu duc 12 1500
1013 Hoàng Minh Đức 0 1500
1014 Phùng Ngọc Nguyên Đức 1 1500
1015 ducdaika 1 1500
1016 Đỗ Nguyễn Anh Đức 7 1500
1017 Trần Hữu Đức Hiếu 3 1500
1018 Đỗ Vũ Hồng Đức 1 1500
1019 huyyy 0 1500
1020 Phan Hoang Duc Huy 1500
1021 Trùm Mền 6 1500
1022 Nguyễn Hải Phong 1 1500
1023 Tran Thien 1 1500
1024 Nguyễn Công Đức 1 1500
1025 Hồ Minh Việt 3 1500
1026 Ducklkdeveloper 3 1500
1027 duckman 16 1500
1028 sad 1 1500
1029 To Duc Minh 0 1500
1030 Gau Trang Vo Dich 1 1500
1031 Tran Duc Minh 1 1500
1032 Đinh Lê Đức Nam 1500
1033 Đức Nghĩa 4 1500
1034 Đức Ngọc 1500
1035 Le Duy 1 1500
1036 ITK10_GRYPHON 1500
1037 Trần Đức Thịnh 4 1500
1038 Đức Vjppro89 3 1500
1039 Trần Việt Đức 0 1500
1040 Dương Đức Vinh 1 1500
1041 Mai Hồng Tín 14 1500
1042 hoang phi 0 1500
1043 Con Vịt Kutee 69 1500
1044 Nguyễn Minh Thái 0 1500
1045 Võ Trí Khôi 1 1500
1046 Huỳnh Tiến Dũng 5 1500
1047 Nguyễn Tiến Dũng 2 1500
1048 Lê Văn Dũng 1500
1049 Truong Anh Dung 14 1500
1050 Cầm Đức Dũng 0 1500