Tên đăng nhập

chuminhtri1402

Họ và tên

Chử Minh Trí

Email

trichu1426@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 14:29:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500