Tên đăng nhập

blackgamervn824

Họ và tên

Nguyễn Quốc Black

Email

bingaming1234@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-29 15:07:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500