Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72161 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 235 ms 31572 K C++ 17 / 916 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:26:37
#12486 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 238 ms 31584 K C++ 14 / 940 B yuhcoon 2020-10-28 9:28:24
#12474 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 625 ms 15956 K C++ 11 / 1 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-10-28 9:12:11
#55999 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 709 ms 31648 K C++ / 2 K halone 2021-11-08 3:15:52
#112434 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 717 ms 31616 K C++ 17 / 2 K SADBOIZZZZZZ 2022-12-21 8:09:36
#34550 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 833 ms 32476 K C++ 17 / 1 K hihi 2021-04-14 11:46:02
#9226 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 960 ms 27536 K Pascal / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-06 2:24:12
#54637 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1101 ms 8204 K C++ 17 / 2 K tran gia khanh 2021-11-02 7:14:37
#68032 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1116 ms 31584 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-01-05 9:20:07
#10974 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1138 ms 20208 K C++ 14 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-23 8:45:33
#8623 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1138 ms 17536 K C++ 14 / 2 K Vũ Trung 2020-09-17 9:24:34
#68148 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1150 ms 31660 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-06 2:15:27
#67422 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1152 ms 47276 K C++ 17 / 2 K LTG 2022-01-01 14:34:09
#8615 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1162 ms 39440 K C++ 14 / 2 K Đông Phương Trà Trà 2020-09-17 7:51:21
#12520 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1165 ms 20336 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-28 13:35:51
#57492 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1184 ms 39548 K C++ 17 / 2 K Vũ Tiến Đạt 2021-11-15 10:58:59
#22978 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1185 ms 31580 K C++ 11 / 1 K Đặng Tiến Dũng 2020-12-18 11:08:26
#53701 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1187 ms 39504 K C++ 17 / 2 K Nguyen Tri Tam 2021-10-28 11:17:12
#71265 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1187 ms 28012 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Cao Cường 2022-02-07 13:49:53
#11017 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1191 ms 28016 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-23 14:26:30
#68033 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1191 ms 47352 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2022-01-05 9:44:10
#69405 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1194 ms 39512 K C++ 14 / 1 K An Khánh Nguyễn 2022-01-15 10:26:22
#69394 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1200 ms 40352 K C++ 14 / 2 K Khổng Ngọc Anh 2022-01-15 8:13:15
#48209 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1221 ms 40004 K C++ 14 / 1 K S0me0ne 2021-09-18 5:25:10
#71264 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1225 ms 35820 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyen Chi Cong 2022-02-07 13:43:46
#71171 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1238 ms 36052 K C++ / 1 K Hồ Đình Hoàng 2022-02-07 9:03:56
#68155 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1286 ms 39392 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2022-01-06 4:05:14
#113148 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1286 ms 48188 K C++ 17 / 1 K Trần Mỹ An 2022-12-23 8:05:52
#69304 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1342 ms 32512 K C++ 14 / 962 B THD 2022-01-14 12:56:10
#60715 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1524 ms 48248 K C++ 17 / 2 K Beatles 2021-12-02 15:26:26
#58965 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 1980 ms 47216 K C++ 17 / 3 K Võ Phương Nam 2021-11-23 2:37:03
#57464 #1223. WATERMOV - Chuyển nước Accepted 100 2982 ms 62984 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hải An 2021-11-15 8:21:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: