Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#94799 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 166 ms 768 K C++ 17 / 852 B Nguyễn Đình Tài 2022-10-15 15:49:36
#145528 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 173 ms 636 K C++ 11 (NOI) / 566 B Le Hai Minh 2024-04-13 18:03:35
#144403 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 173 ms 764 K C++ 17 / 580 B Quốc Hưng 2024-04-06 2:02:29
#13626 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 174 ms 740 K C++ 14 / 796 B Nguyễn Trung Long 2020-11-07 13:04:55
#13656 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 177 ms 1020 K C++ / 769 B Vi Hùng Đức 2020-11-07 13:40:31
#13562 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 179 ms 740 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-06 12:55:27
#93956 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 179 ms 768 K C++ 17 / 2 K Hoàng Xuân Vinh 2022-10-12 2:32:19
#93950 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 180 ms 980 K C++ 14 / 816 B vinhnct2005 2022-10-12 2:11:46
#70990 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 180 ms 764 K C++ 11 / 1 K Irelia 2022-02-05 2:49:48
#94138 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 188 ms 768 K C++ 14 / 3 K MeowT.dev 2022-10-12 4:47:58
#94781 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 193 ms 768 K C++ / 734 B Mr_Nguyễn 2022-10-15 8:32:24
#93952 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 194 ms 768 K C++ 17 / 7 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2022-10-12 2:16:05
#55057 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 195 ms 780 K C++ 14 / 1021 B Khổng Ngọc Anh 2021-11-03 10:07:47
#144425 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 210 ms 764 K C++ 17 / 938 B Mới tập code :>> 2024-04-06 4:43:12
#90440 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 216 ms 764 K C++ 14 / 559 B PAT 2022-08-26 15:02:27
#53641 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 239 ms 788 K C++ 14 / 676 B THD 2021-10-28 3:02:02
#36986 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 691 ms 740 K C++ 14 / 871 B An Khánh Nguyễn 2021-05-14 9:51:27
#53443 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 705 ms 728 K C++ 14 / 607 B Duong Thao 2021-10-27 3:23:04
#95564 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 840 ms 3840 K C++ 17 / 753 B Nguyen duc anh 2022-10-18 12:58:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: