Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8895 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 102 ms 424 K C++ 14 / 695 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-29 13:22:43
#6045 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 341 ms 468 K C++ 14 / 772 B Chùm CUỐI 2020-04-21 15:12:31
#41772 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 333 ms 1460 K C++ 17 / 944 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 9:20:33
#52205 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 77 ms 1404 K C++ / 962 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-20 7:45:52
#57534 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 76 ms 1412 K C++ 14 / 1023 B hihihi1 2021-11-15 11:43:12
#8700 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 326 ms 388 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 3:54:02
#60318 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 333 ms 9064 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Đạt 2021-12-01 5:44:43
#67908 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 406 ms 8048 K C++ 14 / 1 K . 2022-01-04 15:45:07
#67425 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 219 ms 480 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-01 14:46:42
#39952 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 114 ms 5216 K C++ 17 / 1 K Trần Cẩm Nguyên 2021-06-27 10:11:26
#8696 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 175 ms 24832 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-09-20 1:30:00
#72019 #505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất Accepted 100 230 ms 384 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:39:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: