Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 84 30.95%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 40 74 54.05%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 72 36.11%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 26 68 38.24%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 66 62.12%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 66 68.18%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 30 63 47.62%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 24 61 39.34%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 37 60 61.67%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%