Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
576 COMNET - Mạng máy tính 74 112 66.07%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 208 415 50.12%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 69 127 54.33%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 137 232 59.05%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 30 63 47.62%
447 DPCABLE – Nối cáp 40 110 36.36%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 58 104 55.77%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 37 60 61.67%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 24 61 39.34%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 134 20.15%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 75 209 35.89%
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 197 30.96%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 58 142 40.85%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 136 360 37.78%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 107 218 49.08%
426 DPLATGACH – Lát gạch 111 217 51.15%