# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
5001 Nguyễn Chính Minh 1500
5002 Trần Xuân Thắng 1500
5003 XuanThu 33 1500
5004 Xu Beo Beo 1500
5005 Nguyễn Anh Tú 1 1500
5006 Không có thông tin 2 1500
5007 abcd 0 1500
5008 Y4kuz4 3 1500
5009 lkajsf 1500
5010 Pham Doan Tung 3 1500
5011 Yato 10 1500
5012 YBBT 3 1500
5013 Phạm Trọng Chinh 1 1500
5014 Trần Hùng Đức 0 1500
5015 Dương Triệu Yến 1500
5016 Nguyễn Thị Yến Bình 1 1500
5017 yennhi 1500
5018 Trần Thị Yến Nhi 1 1500
5019 Dương Nguyễn Yến Nhi 7 1500
5020 Cao Yến Nhi 1500
5021 YenNhy 1 1500
5022 the gamer 1 1500
5023 yii 1500
5024 Persia 79 1502
5025 le chi lien 0 1500
5026 yorch f 1 1500
5027 Nguyen Duc Anh 21 1500
5028 Ngọc Vũ 1500
5029 yuhcoon 3 1500
5030 Trần Sang 1500
5031 Hoàng Minh Trí 0 1500
5032 Nguyễn Đăng Hiển 1500
5033 Yuu! 0 1500
5034 Lương Minh Hiếu 24 1500
5035 Tr 0 1500
5036 Nguyễn Anh Dũng 0 1500
5037 dsfsadfcXZcaefas 0 1500
5038 ABC 4 1500
5039 zedttxj 1 1500
5040 Super Idol yêu em 105 °C 19 1500
5041 hdh 1 1500
5042 Phạm Đình Chiến 1 1500
5043 Nguyễn Minh huy 1 1500
5044 zero 14 1500
5045 Phạm Khải 20 1500
5046 Triệu Lộ Tư 2 1500
5047 Tran Huu Bach 2 1500
5048 Trần Hữu Bách 21 1500
5049 Pham 2 1500
5050 ngo dinh nhat vinh 1 1500