# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
5001 prpr 1500
5002 ABCD 4 1500
5003 hung 1 1500
5004 Kalli 1 1500
5005 Quangquy 1 1500
5006 Lê Chí Thiện 1 1500
5007 Trần Đình TRọng 1500
5008 Đặng Minh Nhựt 1500
5009 huu duc 1 1500
5010 nguyen hung 1 1500
5011 Lê Quý Long 7 1500
5012 trần công minh 1 1500
5013 Trần Kiến Quốc 1500
5014 ABCDEF1999 1 1500
5015 TẠ Hồng Nhung 1500
5016 NXT 12 1500
5017 n quoc minh 1 1500
5018 Nguyen Van 0 1500
5019 Hoàng Anh Dũng 0 1500
5020 pp 0 1500
5021 No Name 0 1500
5022 ChauCao 0 1500
5023 Vũ Thiện Nhân 1 1500
5024 hodaihiep 1 1500
5025 Hoàng Bảo Nam 1 1500
5026 Hồ Văn Thân 0 1500
5027 Nguyễn Văn Dự 1500
5028 Nguyễn Quang Thắng 3 1500
5029 nguyễn trần việt anh 2 1500
5030 Nguyen Quoc Minh 3 1500
5031 BlackWhite 1500
5032 Nguyễn Trần Quang Minh 2 1500
5033 AnnnCutee 15 1500
5034 Quan Truong 7 1500
5035 Phạm Duy Phát 2 1500
5036 Ha Cong Anh 1 1500
5037 MinhMinh 1500
5038 Lê Việt Anh 3 1500
5039 Kiệt 1 1500
5040 Lê Đức Hiếu 3 1500
5041 Nguyen Phuc Thang 14 1500
5042 Cao Duong Le 1 1500
5043 tamm 1500
5044 Trần Thái Sang 1500
5045 Trương Quang Vinh 2 1500
5046 yii 1500
5047 Nguyễn Tuấn Anh 103 1497
5048 ThMinh 116 1492
5049 Nguyễn Hải An 23 1481
5050 Nguyễn Anh Tú 1477