# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
801 Trần Quang Huy 106 1500
802 bach 0 1500
803 Dương Bình Nguyễn Lân 2 1500
804 Sin Phan Chang 1 1500
805 ntat 1500
806 ntk 0 1500
807 Chử Minh Trí 17 1500
808 Nguyễn Thị Liên 1 1500
809 long 1 1500
810 Đỗ Gia Bảo 1 1500
811 Vũ Hữu Hoạt 2 1500
812 Trần Tiến Đạt 2 1500
813 Nguyễn Trần Thanh Trúc 6 1500
814 NONAME 1500
815 Kiều Quang Huy 2 1500
816 Trương Đức Tài 3 1500
817 Bùi Tấn Phát 1 1500
818 Võ Thị Kim Ngọc 1 1500
819 Đoàn Công Chiến 1500
820 Nguyễn Thuỳ Dương 1500
821 Phan Thanh Hướng 1500
822 Trần Tuấn 2 1500
823 Huỳnh Thành 1 1500
824 test 1 1500
825 hungg 0 1500
826 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 1 1500
827 Tam Tran 9 1500
828 Đồng Huy Hoàng 1 1500
829 diepvan 1 1500
830 Vũ Thị Vân Khánh 0 1500
831 Nguyen Tien Cuong 1 1500
832 Tran Dieu Quynh 3 1500
833 Nguyễn Trung Phúc 2 1500
834 Nguyenhuunguyen 2 1500
835 Hoàng Minh Trí 0 1500
836 Tran Duc Minh 1 1500
837 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500
838 Thi Thị Thanh Tuyền 1500
839 NTG 5 1500
840 Lê Hải Sơn 1 1500
841 Nguyễn Anh Tú 1 1500
842 Đào Anh Tú 2 1500
843 Đồng Minh Tâm 0 1500
844 Võ Thị Hạnh 1 1500
845 Phan Thanh Quý 0 1500
846 Tôn Tuấn 2 1500
847 Huynh 1500
848 Lionel Messi 1 1500
849 Tran Quang Minh 1 1500
850 Phan Viet 1500