# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 yuhcoon 3 1500
1002 UngQuangTri 3 1500
1003 nguyen ok 3 1500
1004 Đỗ Hữu Huy Hoàng 3 1500
1005 Trịnh Phạm Thiện Nhân 3 1500
1006 Phan Thanh Tiến 3 1500
1007 Lê Công Quốc Anh 3 1500
1008 backs 3 1500
1009 Hikarii 3 1500
1010 Nguyễn Duy Quang 3 1500
1011 Ta Minh Quan 3 1500
1012 Nguyễn Quang Vinh 3 1500
1013 Đỗ Văn Thủy Lâm 3 1500
1014 Trần Thu Thảo 3 1500
1015 Nguyễn Ngọc Hoàng Phong 3 1500
1016 Phuong Huyen 3 1500
1017 Nguyễn Minh Chiến 3 1500
1018 Nguyễn Khánh Linh 3 1500
1019 Anh Trần Hải Đăng 3 1500
1020 Hoàng Mạnh Kiên 3 1500
1021 Nguyễn Hà Nam Trân 3 1500
1022 Huân 3 1500
1023 Trần Tiến Đạt 3 1500
1024 Tran Dieu Quynh 3 1500
1025 Huyen Linh 3 1500
1026 Trần Thanh Hải 3 1500
1027 Chandoi 3 1500
1028 Lê Đại King 3 1500
1029 Vũ Duy Hưng 3 1500
1030 phạm gia hùng 3 1500
1031 Phạm Văn Bình 3 1500
1032 submit nhieu vo so ke 3 1500
1033 loveyou 3 1500
1034 444878 3 1500
1035 Trần Tiến Minh 3 1500
1036 Phạm Ngọc Minh 3 1500
1037 Thái Nguyễn Tuấn Ngọc 3 1500
1038 Lê Văn Sỹ 3 1500
1039 Đặng Công Trường 3 1500
1040 Trương Minh Đức 3 1500
1041 ahihi 3 1500
1042 Y4kuz4 3 1500
1043 Nguyen Huynh Nhu Thien 3 1500
1044 Trần Thế Định 3 1500
1045 Do Thi Anh Thu 3 1500
1046 khangkontum 3 1500
1047 afagee 3 1500
1048 lehuuminhvu 3 1500
1049 Trần Hoài An 3 1500
1050 ntqh2k2 3 1500