# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
1002 majormen 2 1500
1003 Nguyễn Trung Hiếu 2 1500
1004 Thao 2 1500
1005 Nguyễn Phúc Thọ 2 1500
1006 Hoàng Mạnh Kiên 2 1500
1007 Đặng Quốc Vương 2 1500
1008 Tran Nguyen Quang 2 1500
1009 hello guys 2 1500
1010 Phan 2 1500
1011 trần tất huy 2 1500
1012 Unknow 2 1500
1013 11111111 2 1500
1014 Park Chae-Young 2 1500
1015 Dang Ly 2 1500
1016 Đào Lê Bảo Minh 2 1500
1017 Đoàn Bá Hùng 2 1500
1018 Bao Phuc 2 1500
1019 tai 2 1500
1020 Nguyễn Đắc Lâm 2 1500
1021 Nguyễn Tiến Dũng 2 1500
1022 Lê TrườngBB 2 1500
1023 Ngo Thanh Trung 2 1500
1024 Sơnnoob 2 1500
1025 Huỳnh Ngọc Ánh 2 1500
1026 Phạm Hằng Nga 2 1500
1027 Lazy_Boiz 2 1500
1028 Nguyen Canh Duy 2 1500
1029 Nguyễn Anh Tú 2 1500
1030 Lê Nguyên Thái 2 1500
1031 ao_that_day 2 1500
1032 TuanpC 2 1500
1033 Đào Anh Quân 2 1500
1034 lds 2 1500
1035 NGUYỄN HÒA THUẬN 2 1500
1036 Nguyễn Lương Thắng 2 1500
1037 Ta Huynh Dat 2 1500
1038 nguyen duc anh 2 1500
1039 Nguyễn Ngọc Hoàng Phong 2 1500
1040 Đào Thị Quỳnh Như 2 1500
1041 Nguyễn Văn Phú 2 1500
1042 QuanCuLord 2 1500
1043 NguyenTienHoa 2 1500
1044 Nguyễn Tuấn Anh 2 1500
1045 Ngô Trọng Phong 2 1500
1046 Huỳnh Thành 2 1500
1047 Lò Đức Trung 2 1500
1048 Nguyễn Hoà Thuận 2 1500
1049 Loliisthebest 2 1500
1050 Dương Bình Nguyễn Lân 2 1500