# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 Thị Hòa 5 1500
1002 Nguyễn Huy Hung 5 1500
1003 Lê Minh Triết 5 1500
1004 Nguyễn Đức Nam 5 1500
1005 hêh 5 1500
1006 kophaitoidau 5 1500
1007 Hồ Hữu Tây 5 1500
1008 Nguyễn Thanh Hải 5 1500
1009 p1234 5 1500
1010 Đoàn Đặng Phương Nam 5 1500
1011 Nguyễn Quốc Khánh 5 1500
1012 Lường Tuấn Dương 5 1500
1013 Phạm Tiến Đạt 5 1500
1014 Quàng Thị Hồng Linh 5 1500
1015 Dinh Giang 5 1500
1016 Duyanhnguyencbn 5 1500
1017 Hoàng Hồng Nhung 5 1500
1018 1111 5 1500
1019 Gyt43 5 1500
1020 DN 5 1500
1021 Nguyễn Quang Hoàng 5 1500
1022 Lò Đức Mạnh K29 5 1500
1023 Nguyễn Đăng Hiển 5 1500
1024 khangranhcon 5 1500
1025 Hoang Manh Hieu 5 1465
1026 LeonaRaging 5 1500
1027 Trịnh Hải An 5 1500
1028 Trịnh Đặng Gia Minh 5 1500
1029 Hà Bìu Trọng Nghãi 5 1500
1030 Ung Khuyến 5 1500
1031 Nguyễn Nhật Hoàng 5 1500
1032 Art 5 1500
1033 meominh 5 1500
1034 mhnopro 5 1500
1035 Phạm Quốc Việt 5 1500
1036 khoa 5 1500
1037 hoctin2020 5 1500
1038 Nguyễn Khánh Linh 5 1500
1039 cooler 5 1500
1040 Nguyễn Phúc Lai 5 1500
1041 mark 5 1500
1042 chjppj 5 1500
1043 Nguyễn Trần 5 1500
1044 Lê Tấn Cương 5 1500
1045 Thành Hiếu 5 1500
1046 Nguyen Minh Hien 5 1500
1047 NGUYEN ANH PHUC 5 1500
1048 Cuong nguyen 5 1500
1049 Huynh Nhat Phat 5 1500
1050 nnah 5 1500