# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 Noname 1500
1002 fnigvudbi 1 1500
1003 fdasfadfasfdaf 0 1500
1004 nguyn dang 1500
1005 Ma Quoc Phong 2 1500
1006 Bùi Nguyễn Đức Trọng 2 1500
1007 ĐHM 1 1500
1008 Trần Gia Hưng 28 1500
1009 Trần Công Minh 1500
1010 Lê Trung Hiếu 23 1500
1011 FS 3 1500
1012 fucfan 1 1500
1013 nah 1500
1014 xiao chong meng 0 1500
1015 Hoàng Cao Minh 1 1500
1016 Nguyen Do Anh Tuan 7 1500
1017 Hoàng Phi Hùng 2 1500
1018 Hoàng Quang Tùng 10 1500
1019 Hoàng Văn Diệu 9 1500
1020 Lê Đức Lưu 8 1500
1021 Châu Nhật Tăng 0 1500
1022 Cuong Nguyen 1500
1023 gcvt2005 0 1500
1024 Đoàn Nguyên Đông 2 1500
1025 Bách 1 1500
1026 dfhdf 0 1500
1027 gltn 0 1500
1028 Lê Hoàng Trường Giang 1500
1029 ggxd1234 1500
1030 ggxd12345 1500
1031 VVVVV 1500
1032 giht 0 1500
1033 ghung 0 1500
1034 giahuyy 1 1500
1035 Phanbao 1500
1036 NTGia Bảo 1 1500
1037 Nguyễn Gia Bảo 102 1500
1038 Đỗ Gia Bảo 1 1500
1039 Nguyễn Gia Khánh 1 1500
1040 Nguyễn Gia 1 1500
1041 Le Gia Hien 2 1500
1042 Gia_Hung 1 1500
1043 Nguyen Gia Huy 46 1500
1044 HOÀNG ĐỨC THỌ 1500
1045 Nguyễn Phúc Tân 0 1500
1046 hihi 9 1500
1047 Pham Gia Minh 9 1500
1048 Vũ Giang 1 1500
1049 NSG 6 1500
1050 Nguyễn Trường Giang 4 1500