# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 thành moi 14 1500
1002 hihihi1 607 1436
1003 abc 2 1500
1004 Hikarii 3 1500
1005 Lê Bình Minh 2 1500
1006 ok fine 1 1500
1007 á 1 1500
1008 asd 0 1500
1009 hinjinai 0 1500
1010 Le Hoang Minh 13 1500
1011 hiuhiu 1500
1012 Lê Hoàng Lâm 1 1500
1013 Vo Nguyen Nhat Duy 24 1500
1014 Nguyễn Ngọc Sáng 1 1500
1015 Dương Gia Khương 1 1500
1016 HM 0 1500
1017 hm123 119 1500
1018 Hoàng Minh Anh 1 1500
1019 Huỳnh Minh Đức 1500
1020 Huỳnh Mỹ Đức 1500
1021 Hồ Minh Khôi 1 1500
1022 hmm 1 1500
1023 GJZ 9 1500
1024 Nguyễn Thế Minh 2 1500
1025 Hoàng Trọng Năng 1 1500
1026 Hoàng Trang 1500
1027 Hoàng Nguyên Trang 1500
1028 Flabbergast Mother Father 2 1500
1029 Nguyễn Thị Hoa 1 1500
1030 v 1 1500
1031 Bui Ng Thai Hoa 2 1500
1032 vu thi thanh hoa 0 1500
1033 Trần Hoài An 3 1500
1034 An 1500
1035 Nguyễn Hoài Nam 1 1500
1036 Phan Thị Hoài Như - 11A7 1 1500
1037 Nguyễn Thị Hoài Thanh 11A7 1 1500
1038 Nguyễn Hoài Thư 1 1500
1039 Hoang 7 1500
1040 Hồ Hữu Minh Nhật 0 1500
1041 Nguyễn Thái Hoàng 9 1500
1042 Hoàng 1 1500
1043 Phạm Đức Hoàng 0 1500
1044 Đông huy Hoàng 1 1500
1045 Hoang13 4 1500
1046 duongdinhhieu 0 1500
1047 hoanganhduc 1 1500
1048 Hoàng Anh Dũng 0 1500
1049 Nguyễn Hoàng Anh 0 1500
1050 Bế Hoàng Anh 1 1500