# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 Nguyễn Văn Vũ 4 1500
1002 Thao tube 1500
1003 Bùi Anh Tuấn 0 1500
1004 Nguyễn Minh Dũng 1500
1005 Nguyễn Thị Trúc - lớp 11A4 1 1500
1006 Trần Bảo Minh 1500
1007 Lê Hải Anh 1 1500
1008 DoHoangTuanAnh 1500
1009 ông sắc 0 1500
1010 NVLB 1 1500
1011 Võ Đức Anh 1 1500
1012 Nguyễn Văn Tiến 1500
1013 hihi 0 1500
1014 Tran Quy 3 1500
1015 Huỳnh Đăng Thức 1 1500
1016 Vo Dang Tue 4 1500
1017 Nguyễn Trần Chu Tâm 6 1500
1018 Hoàng Minh Sơn 146 1500
1019 Vũ Tiến Đạt 2 1500
1020 Đỗ Đăng Khoa 1 1500
1021 Lewjxz 101 1500
1022 phạm gia hùng 3 1500
1023 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
1024 Dao Choi Zui Ze 0 1500
1025 Lê Ngọc Mai_11A4 1 1500
1026 abc 1 1500
1027 khacdanh 10 1500
1028 Neil 1 1500
1029 Dang Phuong Nam 1 1500
1030 Triệu Phú Anh 1500
1031 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 1500
1032 Khánh 5 1500
1033 Phí Ngọc Quang 0 1500
1034 Nguyen 1500
1035 Req Tran 4 1500
1036 Nguyen Minh Hieu 3 1500
1037 Lưu Văn Đức 0 1500
1038 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
1039 Phạm Văn Bình 3 1500
1040 Nam Khanh 0 1500
1041 Hiepdoan 9 1500
1042 Dung 1 1500
1043 rrr 5 1500
1044 Trần Nhật Thương 1500
1045 Lê Thị Hồng Trang_11A4 1 1500
1046 haizzzz 1 1500
1047 Ng Gia Baor 1 1500
1048 Huy Khánh 0 1500
1049 lk 0 1500
1050 Ha Trinh Nguyen 1 1500