# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 noot_coder 1 1500
1002 tuanm 1 1500
1003 nguyen 3 1500
1004 Lê Đình Sáng 1500
1005 baku kuro 1 1500
1006 Lê Minh Tâm 122 1500
1007 Vi Văn Quân 1 1500
1008 Van Duoc 0 1500
1009 Lê Văn Trường 23 1500
1010 Nguyen Thao 8 1500
1011 Phạm Thị Thanh Huyền 1500
1012 Nguyễn Sỹ Tuấn Minh 1 1500
1013 Nguyễn Văn Hoàng Tùng 1 1500
1014 Hung Vu 1 1500
1015 dpkhang 1 1500
1016 Trần Võ Huỳnh Giang 0 1500
1017 Kripperz 88 1500
1018 Phan Mạnh Anh 5 1500
1019 Nguyễn Việt Nam 1 1500
1020 Nguyễn Trí Quang 1 1500
1021 Nguyễn Phúc Hải Sơn 1 1500
1022 Dao Viet Tuan Kiet 0 1500
1023 Hồ Vũ 1 1500
1024 Đỗ Thị Phương Hậu 156 1500
1025 yourself 2 1500
1026 nguyentuanvu 1 1500
1027 Phạm Thị Bích Thảo 1500
1028 H 2 1500
1029 Trịnh hoài nam 1500
1030 Hải Anh 25 1500
1031 Phạm Thị Phương 11a4 1 1500
1032 NVP 1 1500
1033 Nguyễn Danh 20 1500
1034 nguyen xuan nghia 0 1500
1035 submit nhieu vo so ke 3 1500
1036 cxzcxzczxcxzcdfdsfsdfs 0 1500
1037 taifanh 1 1500
1038 VDoan 1 1500
1039 dangthanhhung2806 3 1500
1040 hdh 1 1500
1041 K 0 1500
1042 Tạ Thu Hà 156 1500
1043 Nguyễn Trí Phúc 2 1500
1044 Cao Huu Phuc 0 1500
1045 Nguyen Nhu Phuoc 0 1500
1046 lê tuấn triệu 14 1500
1047 Nguyễn Duy Hải Bằng 56 1500
1048 BÙI ANH TUẤN 1500
1049 Trần Thị Quỳnh Nga_11A4 1 1500
1050 Lê Hoàng Nam 4 1500