# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 Nguyễn Văn Tuấn_11A4 1 1500
1002 Dang Khoa 5 1500
1003 Phạm Thị Ngọc Ánh 0 1500
1004 Vũ Duy Hưng 3 1500
1005 Nguyễn Tiến 1 1500
1006 HTL 2 1500
1007 Nguyễn Kim Lê Long 0 1500
1008 Trần Thị Minh Ngọc 5 1500
1009 Bui Manh Cuong 3 1500
1010 ocd 0 1500
1011 Huỳnh Minh Triết 0 1500
1012 namvip0982 1 1500
1013 Võ Tấn Giàu 2 1500
1014 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
1015 ĐHM 1 1500
1016 d3_n0p_l3_f3i_3c 0 1500
1017 Nguyễn Văn Vũ 4 1500
1018 Thao tube 1500
1019 Bùi Anh Tuấn 0 1500
1020 Nguyễn Minh Dũng 1500
1021 Nguyễn Thị Trúc - lớp 11A4 1 1500
1022 Trần Bảo Minh 1500
1023 Lê Hải Anh 1 1500
1024 DoHoangTuanAnh 1500
1025 ông sắc 0 1500
1026 NVLB 1 1500
1027 Võ Đức Anh 1 1500
1028 Lê Nguyễn Quốc Huy 0 1500
1029 Nguyễn Tuấn Hưng 8 1500
1030 Huy dz 105 1500
1031 Venn 3 1500
1032 ia Chay 4.0 1 1500
1033 nguyenthihaxuyen 1500
1034 Hoàng Minh Sơn 146 1500
1035 Vũ Tiến Đạt 2 1500
1036 Đỗ Đăng Khoa 1 1500
1037 Lewjxz 101 1500
1038 phạm gia hùng 3 1500
1039 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
1040 Dao Choi Zui Ze 0 1500
1041 Lê Ngọc Mai_11A4 1 1500
1042 abc 1 1500
1043 khacdanh 4 1500
1044 Neil 1 1500
1045 Dang Phuong Nam 1 1500
1046 Triệu Phú Anh 1500
1047 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 1500
1048 Quảng Thành Nguyên Phúc 1 1500
1049 Trần Chí Bảo 2 1500
1050 to minh hung 0 1500