# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1001 Nanaboo 0 1500
1002 Le hung 0 1500
1003 lê ngọc trọng nhân 0 1500
1004 ghung 0 1500
1005 Nguyễn Ngọc Bảo Toàn 0 1500
1006 dfgjfj gh d df 0 1500
1007 nmh 0 1500
1008 NguoiTrangBom 0 1500
1009 .... 0 1500
1010 Nguyễn Huy Hải Đăng 0 1500
1011 truong 0 1500
1012 Nghiêm Lê Duy Anh 0 1500
1013 Soncute 0 1500
1014 nguyenvannam 0 1500
1015 Nvhuan 0 1500
1016 Trung Hieu 0 1500
1017 Phan Thành Nhân 0 1500
1018 Kiều Văn Đạt 0 1500
1019 NGUYEN PHU KHUONG 0 1500
1020 hoangvanthien 0 1500
1021 Le Xuan Nam 0 1500
1022 Nguyễn Bảo Minh Tâm 0 1500
1023 Ha Thanh Tung 0 1500
1024 Kanna 0 1500
1025 Lã Đức Minh 0 1500
1026 Pham Hai Dang 0 1500
1027 khoi nguyen 0 1500
1028 Lê Thị An 0 1500
1029 Nguyễn Văn Tiệp -11A4 0 1500
1030 godvn 0 1500
1031 letriviet 0 1500
1032 Bui Luong Nguyen 0 1500
1033 TienTuong 0 1500
1034 hoạt 0 1500
1035 nguyen quoc huy 0 1500
1036 Pham Thai Bao 0 1500
1037 Nguyễn Thanh Tân 0 1500
1038 Nguyễn Thái Nguyên 0 1500
1039 hoang phi 0 1500
1040 Trần Nhật Thắng 0 1500
1041 Nguyễn Cao Đức 0 1500
1042 Tran Tri Kien 0 1500
1043 Hà Anh Tiến 0 1500
1044 hn 0 1500
1045 Nguyen Minh Hoang_VNG 0 1500
1046 vo ho quoc thang 0 1500
1047 nxhieu 0 1500
1048 Mai Công Sao 0 1500
1049 Agent007 0 1500
1050 Name 0 1500