# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1651 Ngô Văn Tuân 1500
1652 Hoàng Quốc Việt Chuyên Hưng Yên 4 1500
1653 Vũ Việt Hùng 12 1500
1654 ngoquanhao2009 2 1500
1655 Trần Thanh Trọng 5 1500
1656 Trần Cao Minh Hiếu 1500
1657 Phan Thị Hoài Như - 11A7 1 1500
1658 gcvt2005 0 1500
1659 Nguyễn Phi Hoàng 0 1500
1660 Nguyen Van The Hung 2 1500
1661 Đinh Tiến Sơn 3 1500
1662 Lê Vũ Trường 1500
1663 NTN 7 1500
1664 khangvonhatnguyen 1 1500
1665 Nguyễn Bảo Thiên An 4 1500
1666 Nguyễn Xuân Trường 1 1500
1667 ĐÌnh Khoa 1 1500
1668 Nguyễn Lê Hải Long 11 1500
1669 BoDoiCuHo 1500
1670 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 2 1500
1671 Nguyễn Thành An 1500
1672 Thái Trung Hiếu 17 1500
1673 Nguyễn Quốc Nam 1500
1674 Đào Đức 5 1500
1675 TUBLIFET 1 1500
1676 Trần Nguyễn Nhật Quang 2 1500
1677 Lê Thị Phi 1 1500
1678 java 1500
1679 Lê Xuân Phú 0 1500
1680 Tô Quang Nhật 2 1500
1681 Nguyen Van The Hung 17 1500
1682 Trần Ngọc Minh 2 1500
1683 XXX 0 1500
1684 Nguyễn Gia Phúc 2 1500
1685 SIEEUU GÀ 1 1500
1686 Tran Tien Anh 1 1500
1687 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 0 1500
1688 Nguyễn Đình Quân 1 1500
1689 Long_NT 1500
1690 Nguyễn Văn Hiếu 4 1500
1691 Lại Tấn Khang 2 1500
1692 new bi e 1500
1693 hahalolo 0 1500
1694 QQ 5 1500
1695 NTS 17 1500
1696 Nguyễn Trung Cao 1 1500
1697 Nguyễn Thị Thu Hiền 1 1500
1698 Mai Quoc Anh 4 1500
1699 Nguyễn Quang Bảo 2 1500
1700 ........ 8 1500