# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1751 Hoàng Anh Dũng 0 1500
1752 pp 0 1500
1753 No Name 0 1500
1754 ChauCao 0 1500
1755 jackpie2003 1 1500
1756 Tran Quoc Khanh 1 1500
1757 Truong Trung Bao 1 1500
1758 Nguyễn Quốc Anh 1 1500
1759 Đoàn Ngọc Bảo Trân 1 1500
1760 unknow 1 1500
1761 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
1762 Nguyễn Trinh 1 1500
1763 Nguyễn Cao Minh Tuấn 1 1500
1764 son 1 1500
1765 Tạ Trung Kiên 1 1500
1766 Hoàng Đức Mạnh 1 1500
1767 bill 1 1500
1768 Nguyễn Văn Phong 1 1500
1769 HQH078776 1 1500
1770 Lão Gia Bạc Tỉ 1 1500
1771 Tunguyen87 1 1500
1772 nb_lytutrong_phamhoangnam 1 1500
1773 Vũ Văn Hậu 1 1500
1774 linhhoclaptrinh 1 1500
1775 KaoTual 1 1500
1776 Phạm Thị Hoài Thu 1 1500
1777 Trinh Dang Gia Minh 1 1500
1778 Võ Vũ Luân 1 1500
1779 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
1780 khongbiet 1 1500
1781 ADDDDD 1 1500
1782 pham duy phuc 1 1500
1783 Nguyễn Quốc Duy 1 1500
1784 Trần Quang Lộc 1 1500
1785 Tiêu Trọng Phúc 1 1500
1786 Tạ Duy Anh 1 1500
1787 Nguyen Anh Thu 1 1500
1788 Nguyễn Lê Nhật Quang 1 1500
1789 Đông Phương Trà Trà 1 1500
1790 Đoàn Lê Duy Anh 1 1500
1791 Hồ Minh Khôi 1 1500
1792 Trịnh Sỹ Tuấn 1 1500
1793 An Phan 1 1500
1794 Phùng Trọng Hiếu 1 1500
1795 MK_TP_IT_24 1 1500
1796 normie 1 1500
1797 Nguyễn Minh Dương 1 1500
1798 NPBT 1 1500
1799 Trần Khánh 1 1500
1800 Lê Huy Phát 1 1500