# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1901 NGuyen Duc Thien 2 1500
1902 Phạm Tân Khắc 2 1500
1903 Nguyễn Hải Phong 2 1500
1904 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2 1500
1905 Huỳnh Vĩnh An 2 1500
1906 An Thi 2 1500
1907 Trương Nhật Phát 2 1500
1908 medtik 2 1500
1909 Trần Văn Nguyên 2 1500
1910 dandelion 2 1500
1911 Nguyễn Khải Hoàn 2 1500
1912 ttttttt 2 1500
1913 duat 2 1500
1914 Pham Minh 2 1500
1915 anh nguyen 2 1500
1916 Lê Đức Lộc 2 1500
1917 Trà Phương Nam 2 1500
1918 Đặng Phước Đức 2 1500
1919 Mai Ngọc Phú 2 1500
1920 son nguyen 2 1500
1921 Dinh Minh Chinh 2 1500
1922 dyhin 2 1500
1923 Tran Minh Tan 2 1500
1924 Thắng 2 1500
1925 Hà Xuân Thiện 2 1500
1926 Trần Tiến Thịnh 2 1500
1927 Tran Huu Bach 2 1500
1928 Viet An 2 1500
1929 nguyễn trần việt anh 2 1500
1930 Nguyễn Trần Quang Minh 2 1500
1931 Phạm Duy Phát 2 1500
1932 Trương Quang Vinh 2 1500
1933 jackpie2003 1 1500
1934 Tran Quoc Khanh 1 1500
1935 Truong Trung Bao 1 1500
1936 Nguyễn Quốc Anh 1 1500
1937 Đoàn Ngọc Bảo Trân 1 1500
1938 unknow 1 1500
1939 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
1940 Nguyễn Trinh 1 1500
1941 Nguyễn Cao Minh Tuấn 1 1500
1942 son 1 1500
1943 Tạ Trung Kiên 1 1500
1944 Vũ Anh Kiệt 1 1500
1945 Hoàng Đức Mạnh 1 1500
1946 bill 1 1500
1947 Nguyễn Văn Phong 1 1500
1948 HQH078776 1 1500
1949 Lão Gia Bạc Tỉ 1 1500
1950 Tunguyen87 1 1500