# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1901 Tạ Thu Hà 156 1500
1902 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
1903 Đỗ Thị Phương Hậu 156 1500
1904 Nguyễn Trọng Hiếu 98 1500
1905 Nguyễn Minh Hoàng 208 1500
1906 Phạm Xuân Hoàng 5 1500
1907 Phạm Minh Hoàng 80 1500
1908 Trần Quang Huy 106 1500
1909 Nguyễn Huy Hùng 72 1500
1910 Nguyễn Trần Khánh Linh 318 1565
1911 Trần Khánh Linh 164 1500
1912 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
1913 Chu Minh Quân 137 1500
1914 Đặng Thái Sơn 145 1500
1915 Hoàng Minh Sơn 146 1500
1916 Lê Minh Tâm 122 1500
1917 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500
1918 Bùi Thị Huyền Trang 30 1500
1919 Phạm Văn Hoàng Anh Tú 146 1500
1920 Nguyễn Ngọc Minh Phương 87 1500
1921 Nguyễn Tùng Bách 23 1500
1922 NONE 27 1500
1923 Nguyễn Tuấn Anh 103 1497
1924 Lường Ngọc An 108 1285
1925 Đồng Thị Phương Thảo 89 1147
1926 Phan Minh Hùng 28 1053
1927 Cao Viết Bảo Khánh 15 1387
1928 Vũ Trần Lâm 42 1502
1929 Đặng Châu Anh 77 1506
1930 Nguyễn Duy Anh 73 1537
1931 Vũ Đức Anh 55 1456
1932 Vũ Nguyễn Bảo Anh 33 1533
1933 Phan Kim Chi 38 1561
1934 Nguyễn Mạnh Dũng 111 1644
1935 Lương Tiến Đạt 32 1205
1936 Nguyễn Tiến Đạt 51 1368
1937 Đinh Trần Anh Đức 97 1514
1938 Vũ Minh Huyền 54 1374
1939 Trần Đăng Khoa 70 1378
1940 PL 2 1500
1941 Phạm Thanh Lam 157 1652
1942 Đỗ Hải Lâm 33 1422
1943 Vũ Xuân Lâm 40 1205
1944 Nguyễn Trần Tuấn Linh 64 1718
1945 Phùng Nhật Minh 153 1402
1946 Vũ Đức Minh 10 1221
1947 Nguyễn Danh Nhân 38 1271
1948 Nguyễn Anh Tú 54 1428
1949 Nguyễn Trọng Anh Tú 34 1315
1950 Nguyễn Huyền Trang 77 1813