Tên đăng nhập

K25TIN23

Họ và tên

Phạm Đình Thông

Email

thongngusla1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:07:11

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500