# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1901 Nguyễn Văn Hưng 4 1500
1902 Nguyễn văn đại hải 1500
1903 Nguyễn Văn Bảo 1500
1904 Nguyễn Huy Thành05hdh 1 1500
1905 bủhhhhhhhhhhhh 21 1500
1906 Tuấn Kiệt 50 1500
1907 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
1908 Nguyen Tuan Anh 8 1500
1909 Nguyễn Trường Giang 2 1500
1910 nguyen nguyen trung 0 1500
1911 Nguyễn Trung Hiếu 0 1500
1912 Nguyễn Viết 1 1500
1913 Nguyễn Trọng Tất Thành 0 1500
1914 Nguyễn Trọng Tấn K29 385 1500
1915 Nguyễn Trọng Nhân 6 1500
1916 Nguyễn Triều Vỹ 1 1500
1917 Tập code 125 1500
1918 Nguyễn Trần Tuấn Anh 13 1500
1919 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 0 1500
1920 Nguyễn Trung Nguyên 2 1500
1921 Nguyễn Tiến thành 0 1500
1922 NguyenTienHoa 2 1500
1923 NTT 1 1500
1924 Nguyễn Chu Việt Tiến 1 1500
1925 Nguyễn Thùy Trang-11a4 1 1500
1926 Nguyễn Thuỳ Linh 6 1500
1927 Nguyễn Thị Yến 0 1500
1928 Nguyễn Thị Thu Hiền 1 1500
1929 nguyễn thị thanh hoa 1 1500
1930 Nguyenthiquyen11a4 1500
1931 Nguyễn Thị Phương Hà 1 1500
1932 nhu quynh 52 1500
1933 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1500
1934 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 1500
1935 Nguyễn THị Hồng Hạnh 0 1500
1936 nguyenthianhnhi 1500
1937 Nguyen The Khai 1 1500
1938 Nguyễn Trần Công Nguyên 0 1500
1939 Hoa Hậu 2 1500
1940 nguyen the bao 0 1500
1941 Thao Quyen 1 1500
1942 Nguyễn Thanh Tú 1500
1943 Nguyễn Thanh Nhật 0 1500
1944 Nguyễn Thành Nhân 24 1500
1945 nguyễn thành đạt 0 1500
1946 Trần Châu Gia Nguyên 17 1500
1947 Nguyễn Tăng Đạt 1500
1948 Nguyễn Tăng Đạt 2 1500
1949 nguyen minh 7 1500
1950 SunflowerNguyen 23 1500