# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1901 Nguyễn Xuân Đàn 1 1500
1902 hahhahahha 0 1500
1903 Hoàng Thị Ngọc 1500
1904 Nguyễn Hữu Minh Nguyên 1 1500
1905 HaiQuang 1 1500
1906 ngo dinh nhat vinh 1 1500
1907 nguyen tan duy 0 1500
1908 NTT 1500
1909 Nguyễn Quang An 1 1500
1910 ice.ice 1 1500
1911 hoangvanthien 1 1500
1912 ngo tran quang minh 1 1500
1913 quanghuy20031 1500
1914 Hoàng Đức Mạnh 19 1500
1915 Nguyễn Văn Phong 1500
1916 Ngô Nguyên Quốc Anh 1 1500
1917 I'am I 13 1500
1918 Ngô Tiến Đạt 7 1500
1919 trần ngọc thưởng 0 1500
1920 Phạm Đăng Khiêm 0 1500
1921 HỒ VĂN SƠN 11A7 1 1500
1922 Tiêu Trọng Phúc 5 1500
1923 Võ Hoàng Khang 2 1500
1924 nguyễn thành đạt 0 1500
1925 BDA 1500
1926 Hoàng Minh Tâm 0 1500
1927 Nguyễn Ngọc Thắng 1500
1928 Soteil 1 1500
1929 Trần Duy Đăng 1500
1930 Võ Nguyễn Nguyên Hùng 1 1500
1931 Nguyen Hai Dang 53 1500
1932 ThanhTamHVHQ 1 1500
1933 quyettzzlczz 1500
1934 loidinhnhathandsome 6 1500
1935 Nguyen Thanh Cong 1500
1936 NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 16 1500
1937 Vũ Đức Thuận 62 1500
1938 Nguyễn Chí Dũng 1 1500
1939 Tran Quang Huy 4 1500
1940 Trần Quốc Huy 1500
1941 Phan Thị Huyền 1 1500
1942 Nguyen Manh CUong 5 1500
1943 Vu-Quang Le 1 1500
1944 the 0 1500
1945 Nguyễn Ngọc Hà Mi 1500
1946 LogN 1 1500
1947 Tuyen 1500
1948 Nguyễn Đình Minh 1 1500
1949 Pham Minh Dung 29 1500
1950 Lê Phúc Khang 1500