# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1901 NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 16 1500
1902 Vũ Đức Thuận 62 1500
1903 Nguyễn Chí Dũng 1 1500
1904 Tran Quang Huy 4 1500
1905 Trần Quốc Huy 1500
1906 Phan Thị Huyền 1 1500
1907 Nguyen Manh CUong 5 1500
1908 Vu-Quang Le 1 1500
1909 the 0 1500
1910 Nguyễn Ngọc Hà Mi 1500
1911 LogN 1 1500
1912 Tuyen 1500
1913 Nguyễn Đình Minh 1 1500
1914 Pham Minh Dung 29 1500
1915 Lê Phúc Khang 1500
1916 brwew 0 1500
1917 phanminh 3 1500
1918 CLC002 1500
1919 nhatminh 1500
1920 Cao Chí Hiếu 19 1500
1921 Triệu Đại Phú 6 1500
1922 nani 4 1500
1923 kkkk 1 1500
1924 Thanh Tùng 0 1500
1925 Phạm Thị Trà Giang 11 1500
1926 Phạm Thị Diệu Linh 1 1500
1927 Phạm Minh Quân 7 1500
1928 Tran Hoang Minh Hieu 0 1500
1929 Trần Công Anh Khoa 6 1500
1930 lucy_16 1500
1931 nhatziet 8 1500
1932 Puc Han 2 1500
1933 npl 98 1500
1934 L9_vanhung 9 1500
1935 Nguyễn Phương Kiệt 1 1500
1936 code123 8 1500
1937 LE DUNG 1500
1938 LC_03 1500
1939 Đủ 86 1500
1940 quanlop2 1500
1941 w1w1w1 0 1500
1942 Phạm Hồng Sơn 5 1500
1943 Lâm Thanh Bá Quý 2 1500
1944 cường 4 1500
1945 Tran Huy Binh 1500
1946 Nguyễn Như Cường 1 1500
1947 Giang Minh Quân 1 1500
1948 trinhngocphuoc 2 1500
1949 hong_nhu 1500
1950 Anonymous 3 1500