Tên đăng nhập

K25TIN08

Họ và tên

Phùng Trường Giang

Email

giangptg2k4@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:07:41

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500