Tên đăng nhập

K25TIN13

Họ và tên

Đoàn Thành Lâm

Email

doanthanhlamsl04@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:06:04

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500