# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2301 kkkk 1 1500
2302 LeonaRaging 5 1500
2303 Nguyen Le Thien Phuc 1 1500
2304 Lê Thanh Phong 0 1500
2305 Lê Phúc Khang 1500
2306 Trần Đức Thắng 0 1500
2307 lequanghien 2 1500
2308 HieuLe 122 1752
2309 KH 1 1500
2310 Lê Quốc An 1 1500
2311 Lê Quỳnh Chi 9 1500
2312 Nguyễn Thế Lập 1 1500
2313 Lê Tùng Sơn 7 1500
2314 Lê Tăng Phú Quý 1500
2315 Lê Thành Công 8 1500
2316 Lê Đức Thành 2 1500
2317 lethanhminh 1500
2318 Lê Thanh Minh 10 1500
2319 hieudan-chuyenlethanhtong 1 1500
2320 Lê Thiên Phú 7 1500
2321 Lê Thiên Quân 7 1500
2322 Hồng Trang 1 1500
2323 Lê thị khánh hòa -11a4 1 1500
2324 Lê Thị Phi 1 1500
2325 Lê Thị Quỳnh Hạnh 2 1500
2326 Lê Tiến 1500
2327 Lê Tiến Bình 0 1500
2328 letran3 26 1500
2329 Công Trí 1500
2330 Lê Tuấn Linh 1 1500
2331 letungson 0 1500
2332 LAT 1 1500
2333 Le Van Dat 2 1500
2334 Lê Văn Đức 0 1500
2335 Lê Văn Hiếu 1500
2336 le van khanh 0 1500
2337 Lê Văn Mạnh 1 1500
2338 Lê Văn Quý Tùng 2 1500
2339 Lê Văn Quý Tùngg 2 1500
2340 Lê Văn Thức 2 1500
2341 Lê Hoàng Phước Vĩnh 0 1500
2342 Linh 1 1500
2343 Le Thi Vui 1500
2344 abc195 15 1500
2345 assdf 1500
2346 Lê Xuân Đức Anh 1 1500
2347 Lgm 1 1500
2348 Lữ Gia Minh 3 1500
2349 Cao Phạm Minh Đăng 0 1500
2350 lhkq 3 1500