# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3101 ĐNK 1 1500
3102 Ma Bư 1 1500
3103 ngocanh 1 1500
3104 MAX 1 1500
3105 PTHT 1 1500
3106 Nguyễn Ngọc Duy 1 1500
3107 Lê Minh Vũ 1 1500
3108 HaPhong 1 1500
3109 Pham Quoc Trung 1 1500
3110 Long 1 1500
3111 Ánh Tạ 1 1500
3112 hung 1 1500
3113 Kalli 1 1500
3114 Quangquy 1 1500
3115 Lê Chí Thiện 1 1500
3116 huu duc 1 1500
3117 nguyen hung 1 1500
3118 trần công minh 1 1500
3119 ABCDEF1999 1 1500
3120 n quoc minh 1 1500
3121 Vũ Thiện Nhân 1 1500
3122 hodaihiep 1 1500
3123 Hoàng Bảo Nam 1 1500
3124 Ha Cong Anh 1 1500
3125 Kiệt 1 1500
3126 Cao Duong Le 1 1500
3127 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
3128 Tuấn Khải 2 1500
3129 Nguyễn Trung Hiếu 2 1500
3130 Thao 2 1500
3131 Nguyễn Phúc Thọ 2 1500
3132 Hoàng Mạnh Kiên 2 1500
3133 Trùm Chuối 2 1500
3134 Tran Nguyen Quang 2 1500
3135 hello guys 2 1500
3136 108 bug 2 1500
3137 Phan 2 1500
3138 trần tất huy 2 1500
3139 Nguyễn Đình Trung Kiên 2 1500
3140 Unknow 2 1500
3141 ĐÀO TRỌNG NGUYÊN 2 1500
3142 Park Chae-Young 2 1500
3143 Le van thuan 2 1500
3144 Nguyễn Gia Huy 2 1500
3145 Vũ Huy Hoàng 2 1500
3146 Dang Ly 2 1500
3147 HoangHai 2 1500
3148 Đào Lê Bảo Minh 2 1500
3149 Đoàn Bá Hùng 2 1500
3150 Bao Phuc 2 1500