# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3151 LTG 8 1500
3152 Cường Nè 0 1500
3153 Nguyễn Quang Huy 0 1500
3154 Hồ Nguyễn Thảo Nhi 1 1500
3155 Phan Thanh Quý 1 1500
3156 Lê Xuân Nguyên 1 1500
3157 Doan Manh Hiep 1500
3158 Nguyễn Đình Cương 0 1500
3159 Hoàng Minh An 0 1500
3160 Trần Khánh Châu 1500
3161 Lê Bê La 12 1500
3162 Karuto 1500
3163 Đặng Bảo An 4 1500
3164 Noa 2 1500
3165 stingnmore 1500
3166 Lê Thành Hưng 2 1500
3167 Vũ Đức Duy 1 1500
3168 soul 18 1500
3169 Absenter 1 1500
3170 Rickie Lukas 1 1500
3171 Nguyễn Gia Bảo 102 1500
3172 leconghai112 2 1500
3173 Đặng Minh Tú 2 1500
3174 itsnotmywork 0 1500
3175 Nguyen Van Manh 0 1500
3176 phạm quang minh 1 1500
3177 oth 35 1500
3178 Bùi Nguyên Phúc 1 1500
3179 crabrian 0 1500
3180 adcxb123 0 1500
3181 Nguyễn Trọng Tất Thành 0 1500
3182 Trần Quý Nhất 1 1500
3183 Nguyễn Thế Vỹ 0 1500
3184 Nguyễn Trần Nam 2 1500
3185 nguyễn đức hiếu 1 1500
3186 Nguyễn Minh Chí 12 1500
3187 LeonaRaging 5 1500
3188 Đinh Quốc Bình 1500
3189 Hoàng Việt 2 1500
3190 Phạm Nguyễn Minh Đức 4 1500
3191 Lê Phạm Anh Thế 7 1500
3192 K84Daicaa 0 1500
3193 Nguyễn Khoa 1500
3194 Nguyễn Khôi MInh 2 1500
3195 Lê Tiến Thành 1 1500
3196 Vũ Huy Đức 9 1500
3197 lala 1500
3198 Nguyen Nhu Duc Minh 2 1500
3199 trần huy thịnh 0 1500
3200 Nguyễn Đức Bảo Lâm 1500