# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3801 Nguyễn Đình Tú 1500
3802 Nguyễn Trung Kiên 9 1500
3803 Phạm Nhật Anh 2 1500
3804 Học Py 0 1500
3805 Tô Thanh Long 69 1500
3806 DEATH 86 1500
3807 Lê Đức Phúc Long 1 1500
3808 Quản Bình Minh 1500
3809 Nguyễn Trung Nguyên 2 1500
3810 Vũ Hồng Quang 0 1500
3811 Bùi Công Thành 1 1500
3812 mn 0 1500
3813 minhh 0 1500
3814 NgoTuyetDuyen 2 1500
3815 ABC 4 1500
3816 hoang 3 1500
3817 Phạm Trường An 0 1500
3818 Art 2 1500
3819 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 1500
3820 6yrr6uy 1500
3821 bui quang minh 1 1500
3822 Phạm Mai Linh 0 1500
3823 Hacker Sơn La 2 1500
3824 ông em 96 3 1500
3825 Hà Đào 1500
3826 Văn Hoàng Phúc 17 1500
3827 Võ Văn Nghĩa 1 1500
3828 Lê Quang Huy 0 1500
3829 Kanna Elix 3 1500
3830 doanvabao 0 1500
3831 Return MFFO 1 1500
3832 Trần Việt Thắng 1500
3833 idol tap nhay 0 1500
3834 Phạm Trường An 1500
3835 P.Q.THANH.CNTT 1500
3836 Nguyen Ngoc Van 0 1500
3837 Trần Huy Hoàng 1500
3838 Hoàng Văn Diệu 12 1500
3839 Tran Quoc Thai 1 1500
3840 Tran Ngoc Hung 0 1500
3841 ra 34 1500
3842 Vương Gia Bảo 6 1500
3843 adn vb wk 1 1500
3844 Nguyễn Nhi 2 1500
3845 TH? 79 1500
3846 phatpham 0 1500
3847 Lý Gia Bảo 0 1500
3848 Nguyễn Thanh Ngân 1500
3849 hoanganh 4 1500
3850 Trần Quốc Nghĩa 2 1500